top of page

Resultaten

Tellers bedankt!

Jullie hebben samen, jong en oud, bijna 50.000 schelpen verzameld en op naam gebracht. Wij zijn trots en dankbaar. We hopen jullie in 2025 weer terug te zien op de stranden. Op de hoogte blijven? Geef je op voor onze mailinglist

EB202403231466 .jpg

In 2024 hebben we
> 49.500 schelpen geteld

Spisula elliptica RHB_edited.png

Strandschelp

(Spisula subtruncata & Spisula elliptica)

Kokkel

(Cerastoderma edule)

046.EnsisLeei_Vrijstaand_RHB.png

Zwaardschede
(Ensis leei)

Meer weten?

Voor de echte liefhebbers is er hier een excel-bestand (voorlopige versie) met de resultaten per strand. De resultaten van 2023 en 2022 hebben we ook nog. Uiteindelijk leveren de tellingen een beeld op van de veranderingen in de zee: welke soorten komen er op of nemen juist af? Welke profiteren er van warmer wordend water of de aanleg van windmolens? En welke juist niet? 

Honderden tellers maal honderden schelpen

Ondanks het tegenvallende weer hebben vrijwilligers bij de eerste Nationale Schelpenteldag op zaterdag 25 maart meer dan 49.000 schelpen geteld op Nederlandse stranden. Op 17 locaties telden en determineerden meer dan vijftienhonderd enthousiaste deelnemers met hulp van experts de schelpen. Ook in België en Frankrijk gingen mensen naar de stranden: langs 400 km Noordzeekust kwam de teller op meer dan 110.000 schelpen, een absoluut record!  De Belgen telden er dit jaar nog nét ietsje meer, maar volgend jaar hopen we ze natuurlijk in te halen.
 

Wij zijn trots op dit resultaat, en bedanken iedereen die heeft geholpen om het mogelijk te maken. Die vele tienduizenden schelpen samen leveren een beeld op van de soortensamenstelling in de zee.

Hartschelp.jpg

Verschillen tussen Nederland en België

Bucket and sea shells

Foto: Annelies Tavernier (VLIZ)

Duidelijke verschillen tussen Nederland, Vlaanderen en N-Frankrijk
 

De Halfgeknotte strandschelp en Kokkel staan in elk van de drie landen in de top-5. In België en Nederland prijken ze zelfs op plaats één en twee. Op de twee getelde stranden van N-Frankrijk is de Gewone tapijtschelp dan weer de talrijkste. En opvallend, deze soort haalt in België enkel aan de westkust, dus tegen de grens met Frankrijk, de top-10. Elders is hij veel minder talrijk. Andere verschillen zijn het veel minder talrijk zijn van de Mossel in Nederland (slechts op de 8ste plaats, met 808 getelde ex.), en het daar talrijk voorkomen van de Ovale en Stevige strandschelp (resp. met 6906 en 2988 ex., op de derde en vierde plek). Nonnetje is dan weer vooral in België talrijk, en bekleedt er met 9013 verzamelde exemplaren (17%) de derde plaats. In Nederland en N-Frankrijk maakt het Nonnetje nauwelijks 2-3% van alle gevonden schelpen uit.
 

Dat de top-3 in België en Nederland zich steeds weer herhaalt, soms in een lichtjes andere volgorde, is geen toeval, zegt Jan Seys van VLIZ, de initiatiefnemer van de Schelpenteldag. “Zowat de helft van de aangetroffen schelpen ligt al lang op onze stranden, en zal daar nog wel een tijdje blijven. Dat geldt met name voor kokkels en halfgeknotte strandschelpen, waarvan de hoofdmoot subfossiel is, d.w.z. daterend van tot wel 8000 jaar geleden. Ze stammen dus uit een tijd dat onze kust er heel anders uitzag en deze soorten het erg naar hun zin hadden. Vandaar dat deze soorten ook vandaag nog de schelpenfauna van onze stranden domineren. De andere helft aan schelpen is recent gestorven en geeft ons een beeld van wat zich recent op en rond de zeebodem afspeelt.”

Vreemde vondsten

De Belgen hebben dit jaar extra gelet op exoten - schelpen die oorspronkelijk niet in de Noordzee voorkwamen, maar de Nederlandse stranden winnen dat: Anadara kagoshimensis (links) komt uit Japan. Onze experts hebben flink lopen puzzelen op de grote schelp rechts. Het bleek een Mesodesma donacium te zijn, uit Peru. Vrijwel zeker zijn ze afkomstig uit netjes met tropische schelpen die je in toeristenwinkels kan kopen.

WhatsApp Image 2024-03-23 at 15.08.45.jpeg
WhatsApp Image 2024-03-23 at 12.17.01.jpeg
bottom of page